Марғилон шахар «Деҳқон бозори»

акциядорлик жамиятининг

2019-йил учун

 

 

 

БИЗНЕС РЕЖА

 

 

2018-йил

 

Маъқулланган

Кузатув Кенгашининг 2018-йил

28-ноябрдаги қарори билан

И.Тошбоев _____________

 

 

ЖАМИЯТ ТЎҒРИСИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

 

Эмитентнинг тўлиқ номи Марилон шахар Деҳқон бозори акциядорлик жамияти
Эмитентнинг қисқартирилган номи Марғилон шахар Деҳқон бозори АЖ
Жойлашган манзили (почта манзили) 151100 Фарғона вилояти, Марғилон шахар,Мустақиллик кўчаси
Рўйхатдан ўтказувчи давлат органи Фарғона вилояти,Адлия бошқармаси томонидан 2007-йил 16-августда рўйхатдан ўтказилган.
Давлат солиқ хизмати ва солиқ хизмати органлари томонидан белгиланган рўйхатдан ўтказиш ва идентификатсия рақамлари Ташкилий ҳуқуқий шакли 1150
Мулкчилик шакли 144
Почта манзили 1730412
Юридик шахс коди 01572477
Тармоқ коди 71270
Солиқ тўловчининг идентификация рақами 200138906
Банк реквизитлари

х/р: 20208000900221963001

Қишлоқ Қурилиш Банк

Марғилон шахар бўлими

МФО:00527

 

Даромад қисми (минг сўм) 

Жами 1 2 3 4
Бир марталик тушум 1126500 281625 281625 281625 281625
Пуллик хизмат 343800 85950 85950 85950 85950
Бошқа тушумлар 100000 24528,3 24610,34 25430,68 25430,68
Жами 1570300 392103,3 392185,34 393005,68 393005,68

 

 

 

Харажат қисми 

Мажбурий тўловлар 785150 196287 196288 196288 196287
Иш хаққи фонди 270000 67500 67500 67500 67500
Иш хаққи фондидан

25%

70000 17500 17500 17500 17500
Комунал тўловлар 80000 20000 20000 20000 20000
Кредит фоизи 70000 17500 17500 17500 17500
Уюшма 5% 39258 9814 9815 9815 9814
Банк хизмати 30564 7641 7641 7641 7641
Хомийлик харажатлари 15500 3800 3000 4350 4350
Бошқа харажатлар 58205 14000 14000 15100 15105
Жорий тамирлаш 23623 5905 5905 5905 5908
Асосий воситаларни эскириши 89710 22427,5 22427,5 22427,5 22427,5
Жами 1325209,5 382374,5 381576,5 384026,5 384032,5
Соф фойда 38290 9728,8 10608,84 8979,18 8973,18

 

 

Бошқарув раиси:                                                                                       И.Азизов

 

Бош  ҳисобчи:                                                                                        М.Мамажонова

 

  • Жамият 2007-йил 16-августда акциядорлик жамияти сифатида Фарғона вилояти Адлия бошқармасидан рўйхатдан ўтган.
  • Жамиятнинг Низом жамғармаси – 6105327000 сўмни ташкил этади.
  • Муомиладаги оддий нақдсиз аксиялар сони – 6105327 дона.
  • Акцияларнинг номинал қиймати – 1000 сўмни ташкил этади.
  • Жамиятнинг қисқача рестри қуйидагича:
Аксиядор Сони %
1 Марғилон шахар хокимлиги 3113716 51
2 Ҳуқуқий шахслар 2987995 48,04
3 Жисмоний шахслар 3613 0,06

Акциядорлик жамиятининг жами акциядорлари сони – 72 нафар.

Бундан ҳуқуқий шахслар – 8 нафар.

Жисмоний шахслар – 64 нафапар.

Жамиятнинг асосий фаолияти – аҳолига хизмат кўрсатиш.

Жамиятнинг умумий  ер майдони – 14000 кв.м

Ундан:

  1. Фойдаланиладиган майдони: – 9000 кв.м
  1. Йўлак ва гулзор – 5000 кв.м

Маълумки бозор иқтисодиёти шароитида бизнес режа тадбиркорликнинг барча сохаларида фойдаланиладиган зарурий иш қўролидир. У корхона ривожланиш стратегиясини аниқлаб беради. Шу билан бирга бизнес режада ривожланишнинг иқтисодий-молиявий жихатлари батафсил ишлаб чиқилади, Аниқ тадбирларга техник-иқтисодий асос берилади.Бизнес режа корхонанинг бундан буён фаолият курсатиши қандай боришини, бизнесни бошқариш қандай бориши, корхонанинг молиявий барқарорлиги, корхонанинг қанча фойда аниқ равшан кўрсатади.

Марғилон шахар Деҳқон бозори АЖнинг 2019-йил учун бизнес режа кўрсаткичлари қуйидагича.