Б и л д и р и ш н о м а.

Марғилон шахар “Дехқон бозори” АЖ акциядорларининг 2021 йил  якуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2022 йил 25 июн куни соат 10-00да  Марғилон шаҳри, Б. Марғилоний кўчаси манзилида жойлашган жамият маъмурий биносида ўтказилишини маълум қиламизва қатнашишингизни сўраймиз.

Кун тартибигақуйидагимасалаларкиритилган:

 1. Умумий йигилиш регламентини тасдиклаш.
 2. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти ижро органининг 2021 йил молия-хужалик фаолияти ва бинес-режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича хисоботини тасдиқлаш
 3. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича хисоботи ва қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.
 4. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамиятини 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текшируви хулосаси ва тафтиш комиссияси хисоботини тасдиқлаш.
 5. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамиятни 2021 йил якуни бўйича жамият бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоб-варағини тасдиқлаш ва соф фойдани тақсимлаш
 6. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти ижро органи рахбари томонидан тақдим қилинган 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
 7. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти Уставига киритилган ўзгартиришларни тасдиқлаш.

8.Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти бошқарув раиси сайлаш ва мехнат шартномасини тузиш.

 1. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти ижро органи аъзоларини қайта сайлаш.
 2. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.
 3. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти 2022 йил йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига туланадиган хак микдори чегарасини белгилаш.
 4. Марғилон шахар “Дехқон бозори” акциядорлик жамияти “Умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тзғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги ички Низомлари тасдиқлаш.

Акциядорлар умумий йиғилишни ўтказилиши юзасидан хужжатлар бўйича танишиш учун жамият бухгалтериясига ва Кузатув кенгашига мурожат қилишлари мумкин. телефон:  (90) 562-14-90.

 • Эслатма: Умумий йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати тузиладиган сана; 2022йил 21 май.
 • Йиғилишда қатнашиш учун шахсни тасдиқловчи хужжат ёки нотариал тасдиқланган ишончнома бўлиши шарт.
 • Қатнашувчиларнируйхатданўтказишсоат 9-00 дан бошланади.

Жамият Кузатув кенгаши

Fikr bildirish